Peçevi Tarihi Cilt 1. PDF İndir (Peçevi İbrahim Efendi)

3551

Bekir Sıtkı Baykal, Peçevi Tarihi 1. Cilt, pdf, indir, e kitap, 1574 Macaristan doğumlu Peçevi İbrahim Efendi tarafından yazıların ve Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal tarafından düzenlenen bu kitap dil bakımından sadeleştirilmiş ve bazı açıklamalarla sunulmuştur. Osmanlı tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi, Peçuylu İbrahim Efendi adıyla da bilinmektedir.

Kaynak olarak yazar, kendisinden önceki zamanlarda meydana gelen olaylar için eskiden yazılmış Osmanlı tarihlerini, tanıdığı yaşlı gazilerin ve devlet büyüklerinin anılarını kullanmıştır.

III. Mehmet’in tahta çıkışından beri de bir göz tanığı olarak yaşamış bulunduğu izlenimlere dayanmıştır. Ayrıca, fırsat buldukça ele geçirip sakladığı belgelerden de yararlanmıştır. Kaynaklarının yazarları ile rivayetçilerinin adlarını büyük bir titizlikle kitabında vermektedir.

Bunların başlıcaları, Celalzade Mustafa (Koca Nişancı) ile Kardeşi Salih, Nişancı Mehmet Paşa, Ali Efendi, Hasan Beyzade Ahmet, Hadidi, Katip Mehmet Zaim, Mustafa Cenabi, Seydi Ali Reis, Hoca Sa’dettin Efendidirler. Rivayetlerinden yararlandığı eski gaziler de, başta babası ve amcası olmak üzere, Tiryaki Hasan Paşa, Dobruca’da Pazarcık Kadısı Ali Han Efendi, Tımışvar Muhafızı Vezir Halil Paşa, Defterdar Baki Paşa, Sigetvar’da Kanuni
adına bina olunan türbenin şeyhi Ali Dede Efendi gibi bilgilerine ve sözlerine güvenilir kimselerdir. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal

Peçevi Tarihi Cilt 1 PDF

Dosya Boyutu 32 MB
2 thoughts on “Peçevi Tarihi Cilt 1. PDF İndir (Peçevi İbrahim Efendi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir