Buddhistlerin Kutsal Kitapları (Korhan Kaya) PDF

2340

Korhan Kaya, Buddhistlerin Kutsal Kitapları, pdf, oku, e kitap, indir, 1959 doğumlu yazar Kaya Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. 1985 yılında Hindoloji asistanı olan Korhan Kaya 2003 yılında ise aynı bölümde profesör ünvanı almıştır.

Bu kitabın amacı, Buddhist kutsal kitaplarında yazılı olan konuları okuyucuya göstererek, Buddha ve Buddhizm hakkında, bugüne kadar olandan daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bütün dinlerin birinci elden kaynaklan, kutsal kitaplarıdır. Daha sonra o dine dayanılarak yazılan, ikinci, üçüncü dereceden yorum kitapları gelir. Bu açıdan .bakıldığında, dünyadaki bütün büyük dinlerin kutsal kitaplarını içerik yönünden karşılaştıran bir çalışmanın yapılması da çok yararlı olacaktır. Prof. Dr. Korhan Kaya

Mâhmkyâputta, dinsel yaşam dünyanm sonlu olması veya dünyanm sonsuz olması esasına dayanmaz. Esas, ne dünyanın sonlu olmasıdır ne de dünyanın sonsuz olmasıdır. Esas olan, bu dünyada doğvım, yaşlılık, ölüm, keder, ağlaşma, sefalet, karamsarlık ve ümitsizlik olmasıdır; bunun için bunları bu yaşam ­ da söndürmeyi salık veriyorum. – alıntı

Buddhistlerin Kutsal Kitapları PDF

Dosya Boyutu 3 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir