İstiklal Mahkemeleri Ahmet Turan Alkan PDF İndir

1720

Ahmet Turan Alkan, İstiklal Mahkemeleri, PDF İndir, E-Kitap Oku, İstiklâl Mahkemeleri, resmi tarihin en beylik konularından biri olarak hâlâ tartışılabilir olma özelliğini koruyor, istiklâl Mahkemelerini konu edinen bu çalışma, günün moda tabiriyle bir “hesaplaşma” arzusunun eseri değildir; sadece tarihe “olduğu gibi bakma” yolunda ele alınmış mütevazı bir denemedir.

“İstiklâl Mahkemeleri dava vekillerinin canbazhğına gelmez.”
Ali (Çetinkaya)
Ankara istiklâl Mahkemesi Reisi

“Bizim belli, millî bir amacımız vardır. Ona varmak için arasım kanunun üstüne de çıkarız.”
Lütfl Müfit Bey
İsyan Bölgesi İstiklâl Mahkemesi Hâkimlerinden

“Hiçbir devrim ve devrimci, kendisini yıkmak isteyen muhalefete imkân tanımaz, tanıyamaz. Bu, bir devrim yasasıdır. Türk Devrimi’nin bu zamana kadar muhaliflerine karşı yumuşak davranışı bile, liderin hümanist oluşumlan ileri geliyordu.”
Ergun Aybars

“istiklâl Mahkemeleri” Yazan Herhalde böyle bir muhakemede ben hâkim olmaktan ise, mahkûm durumunda bulunmayı tercih ederim.”
Hüseyin Cahit (Yalçın)
Gazeteci, Yazar, Fikir Adamı

” İstiklâl Mahkemelerine de ve hiçbir kimseye de adam asmak selahiyetini vermeyiniz. İdam cezası tavuk öldürmek değildir. Bunlar tavuk değildir, hayat çok yüksektir.”
Hakkı Hami Bey
I.TBMM’nde Sinop Mebusu

“Üç adamın aklına Büyük Millet Meclisi hakk-ı kazasını terketmiştir.. İhtilâlin de hukuku vardır, fevkalâdenin de hukuku vardır”.
Hüseyin Avni Bey

İstiklal Mahkemeleri PDF İndir

Dosya Boyutu 1 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir