Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi PDF

543

Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, pdf, e-kitap, indir, oku, 1832 doğümlu Macar asıllı yazar Vambery, Türkolog ve seyyahtır. Henüz 22 yaşında Macar halkının Asya’daki izini bulmak içim İstanbul’a yola çıkmıştır. İstanbul’da bulunduğu sıralarda frenk lisanları muaallimi olarak görev yapmış ve aynı zamanda burada Türkçe ve osmanlıcayı öğrenmiştir. Vambery Osmanlıca – Almanca sözlük de yayınlamıştır.

Vambery, rahata ve bolluğa kavuşmuştu ama, içindeki öğrenme ateşi sönmek bilmiyordu. Boş zamanlarını ya bir kütüphanede araştırmalar yaparak ya da medreselerde ders izleyerek değerlendiriyordu. Bu çalışmalarıyla bir yandan Arapça ve Farsça’yı, diğer yandan çeşitli İslam bilimlerini öğreniyordu. Bu arada bilimsel çalışmaları da elden bırakmıyor, küçük bir Almanca-Türkçe sözlük hazırlayıp yayımlıyor, Abuşka Lügatı olarak bilinen Çağatayaca-Osmanlıca sözlüğü Macarca’ya çeviriyordu.

Orta Asya ‘nın kadim ahalisini oluşturanlar, Hiyve ‘de Sart, burada Tacik denilen halktır. Tacikler Buhara’da her yerden daha çok bulunuyordu. Geçmişlerinin açık görkemine karşın bu kadim ulusun ahlakı, bugün aşın ölçüde bozulmuştu. Eğer bunlar eskiden de bu durumda idiyseler, atalarımız olan kadim Orta Asya halkı hakkında bize kötü bir fikir vermiş olacaklardır. – alıntı.

Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi PDF

Dosya Boyuyu 6 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir