Ahmet Hulusi – İnsan ve Sırları 1-2 Cilt PDF

598

Ahmet Hulusi, İnsan ve Sırları, oku, indir, e-kitap, 1. ve 2. cilt, pdf, dini eğitimine , Sahih-i Buhari’nin on bir cildini ve Kütüb-i Sitte’nin tamamını , Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan iki Sünni hadis derlemesini ve Elmalılı’nın Kur’an tercümesini inceleyerek başladı. Türkiye’nin en seçkin Kur’an alimlerinden biridir. Daha sonra iki yılını modern bilimler üzerine derinlemesine çalışmalar yaparak geçirdi. Bunu bir dizi yoğun manevi diyet ve inziva takip etti ve bu onu 1965’te ilk kitabı Vahiy’i ( Tecelliyat ) yazmaya yöneltti. Hiçbir siyasi, sosyal, dini örgüt, vakıf ve kuruluşa üye olmamıştır. Hayatını bir gazeteci olarak İslam tasavvufunu veya tasavvufunu ve modern bilimleri araştırarak geçirdi .

Bu kitabı, dünyanın her yerindeki, Gerçeğe eren ve O’nu yaşayan kardeşlerime ithaf ediyorum. – Ahmed Hulûsi

Soru İlmin yarısıdır. – Hz. Muhammed (S.A.V)

De ki: “Rabbim ilmimi (yakînîmi) arttır.” – (20.Tâ Ha: 114)

Hâlâ tefekkür etmiyor musunuz?” (6.En’am: 50)

Hz.Âli’ye hitaben:
“…Sen Allâh’a aklın ile yakın ol!..” (Hadîs-î Şerîf)

Gözüyle yaşayan mahlukattan değil,
Basîretle yaklaşan Ehl-i Kemâlâttan ol! – Ahmed Hulûsi

Bu kitap, düşünebilen beyinler için kaleme alınmıştır. – Ahmed Hulûsi

Her yıldızın kendi kaderi, ya da bir diğer ifade ile akış çizgisi gereği doğumu, gençliği, büyümesi, olgun hale gelişi ve ölümü söz konusudur.
Güneş de bir yıldız olarak bugünkü halinden sonraki devresinde, hidrojenini yakarak helyuma dönüşecek ve yapısı değişmeye başlayacaktır. Çekirdek sıkışacak, yüzey büyük ölçüde genişlemeye başlayacaktır. Güneş artık bir kızıl yıldıza dönmeye başlamıştır!.. Hacmi genişlemeye başlamış ve enerjideki toplam artış dolayısıyla yakın gezegenleri yok etmeye yönelmiştir!.. – alıntı

İnsan ve Sırları 1 PDF

Dosya Boyutu 1 MB

İnsan ve SIrları 2 PDF

Dosya Boyutu 1 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir