Zygmunt Bauman (Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar) PDF

2671

Zygmunt Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, pdf, oku, e kitap, 1925 doğumlu Polonyalı yazar Bauman, çalkantılı bir hayat yaşamış, 2. dünya savaşından sonra Sovyetler Birliğine taşınmıştır.  Varşova Üniversitesi’nde profesör ünvanı ile sosyoloji dersleri vermiş, politik nedenlerden dolayı İsrail’e göç etmek zorunda kalmıştır. Son zamanlarında Leeds Üniversitesine kabul edilen yazar, burada sosyoloji kürsüsüne sahip olmuştur.

Zygmunt Bauman’ın birçok eseri Türkçeye çevrilmiştir. “Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar” adı eseride bu kitaplarından biridir.

Bu kitap modern tarih boyunca meydana gelen bu değişimi göstermeye ve değişimin toplumsal sonuçlarının dökümünü yapmaya çalışmaktadır.

İşlerin, tatmin etme kapasitelerine göre geniş ölçüde farklılık göstermesi yeni bir şey değildir. Bazı işler tamamen “tatmin edici” görülerek devamlı rağbet gördü, bazılarına ise angarya olarak katlanıldı. Bazı işler “anlamlı”ydılar ve bir meslek, bir gurur ve öz saygı kaynağı olarak görülmeye diğer iş türlerinden daha uygundular. Yine de, etik perspektiften bakıldığında hiçbir işin değersiz ve alçaltıcı olduğu ciddi biçimde ileri sürülemezdi; her iş insan onuruna katkıda bulunuyor ve her iş edebe ve ruhsal arınmaya aynı ölçüde hizmet ediyordu. – alıntı

Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar PDF

Dosya Boyutu 3 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir