Varoluşçuluk – Alasdair MacIntyre – PDF İndir E-Kitap

1787

Alasdair MacIntyre, Varoluşçuluk, e-kitap, pdf, oku, indir, 1929 doğumlu İskoç Filozof MacIntyre, ahlaki ve politik felsefeye katkıları ile geniş çevrelerce tanınmıştır. Teoloji alanındaki çalışmaları ile bu alana büyük katkı sağlamıştır.

Bir insani toplumsal dünya içerisinde çeviri etkinliğinin ne olduğunu, Mısır, İbrani vb. yazılı kaynaklarını okuyan kadim Grekler, Grek metinlerini İslam sonrası Arab kültürüne nakletme görevini üstlenen Süryaniler ve ortaçağ İslam düşüncesini bütün bir Hristiyanlık dünyasına ve dolayısıyla bugün Batı diye adlandırdığımız kültür dünyasına aktaran Latinler çok iyi bilmekteydiler ve bizlerin de bunu bu örneklerden bilmekten başka bir yolumuz yok.
Hakkı Hünler

“Kuran şöyle der: ‘Allah her
millete kendi dilinde bir
peygamber göndermiştir’.
Böylece her çevirmen, kendi
milletine bir peygamberidir.”
Johann Wolfgang von Goethe

Kierkegaard’ın görüşüne göre, bu öğreti en önemli uygulanımını otantik Hristiyanlığın karakterizasyonunda bulur. Kierkegaard, “Hristiyanlığa karşı itirazların kuşkudan kaynaklandığını yadsır. Bu itirazlar, “başıbozukluk, itaat etme isteksizliği, her otoriteye karşı başkaldırı”dan kaynaklanır. Bundan şu çıkar ki, Hristiyanlık apologyası bir hatadır. Hatta bir hatadan daha fazlasıdır. Bu tür apologyalar, bizzat Hristiyanlığın kendisinin bir yanlışlanmasıdır, ki bu da sıradan aklıbaşında insana ya da filozofa zorunlu olarak saçma ve paradoksal görünür. – alıntı

Varoluşculuk PDF

Dosya Boyutu 1 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir