Tarîh-i Âl-i Osmân Matrakçı Nasuh PDF Oku İndir

2493

Târîh-i Âl-i Osmân, Matrakçı Nasuh, Pdf, indir, e kitap, oku, devşirme sistemi ile Osmanlı ordusuna katılan Matrakçı Nasuh yetenekli bir yeniçeri piyadesi ve aynı zamanda kılıç ustasıdır. Zekasıyla tanınmıştır ve beş dil bilmektedir. 1480 yılında Bosna’da doğmuştur.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Amasrı Karadeniz kenârında ehl-i İslâm arasında bir hisârdur. Pâdişâhı Frenk idi. Cemî‘ Anatolı’nun esîri ki kaçsa ana varup kurtulurdı. Ve bu Amasrı’nun kâfiri gâh gâh deniz yüzine çıkup harâmîlik dahi iderlerdi. Hudâvendgâr anun ahvâline vâkıf olıcak tedârük idüp hayli gemiler tonadup Amasrı’ya gönderdi. Hudâvendgâr dahi karadan yürüyüp Ak yazı’ya vardı ve andan Bolı’ya vardı. İsfendiyâr-oğlı İsmâ‘îl Beğ işidicek kaçup Sinob’a girdi. Ammâ hudâvendgâra vâfir pîşkeşler gönderdi. Andan hudâvendgâr varup Amasrı’nun üzerine oturdı ve deryâdan gemiler dahi gelüp Amasrı’nun limanına girdiler. – alıntı

Tarîh-i Âl-i – Osmân PDF

Dosya Boyutu 12 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir