Talat Koçyiğit Hadis Tarihi PDF İndir

1235

Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, pdf, indir, oku, e kitap, ilahiyat profesörü olan yazar Koçyiğit aynı zamanda hadis profesörüdür. 1927 Uşak doğumlu olup Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunudur. 1967 yılında doçent, 1975 yılında profesör olmuştur.

Hadîsin tarifiyle ilgili bu görüşler ne kadar değişik bir mahiyet arzederse etsinler, şurası muhakkaktır ki, badis denildiği zaman, daima hazreti Peygamberden nakledilen bir söz, yahut bir fiil, yahutta bir takrir akla gelmiştir. Bu bakımdan hadîsin, söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnetin müradifi olması keyfiyeti, hu konuda kuvvet kazanan başlıca manâ olarak tezahür etmiştir.

Büyük hata işleyenler büyük günah sâhipleridir. Bunlar hatalarından veya günahlarından tövbe etmedikleri ve hak yola girmedikleri müddetçe, bu âyeti kerîme gereğince kâfir saydırlar ve kanları helâldir 563.

Hadis Tarifi PDF

Dosya Boyutu 9 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir