Sosyal Servet, İslâm’da Yönetim Piyasa İlişkisi PDF İndir

2074

1960 doğumlu yazar Cengiz Kallek, bu kitabında müslümanların içinde bulunduğu durumu ve geleceğini tarihi gerçeklere göre ele almaktadır. Kitaptan bir alıntı;

Müslüman araşnrmacılar hazan “Bırakalım geçmiş geçmişte kalsın,
geleceğe yön verecek biricik kaynak Kur’an’dır;’ felsefesi ile tarihi
gerçekleri tahfif veya tahkir edici pek çok kuram geliştirmektedirler.
Öncelikle şu bilinmelidir ki konvansiyonel ekonomi Müslümanlar’ın
kendi tarihlerine karşı umursamaz yahut inkarcı davranmalarına
çok şey borçludur. Diğer taraftan bazı Müslümarılar mevcut şartları,
kuralları ve ihtiyaçları gözardı ederek Asr-ı saadet’i mutlak olarak
diriltme hayalperestliğine düşmektedirler. Bu nederıle tarihi gerçekleri konuşturmak en sağlıklı yöntemdir.

Sosyal Servet, Cengiz Kallek, PDF İndir, Pdf Oku

Dosya Boyutu 4 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir