Savaş ve Barış Hukuku (Hugo Grotıus) PDF İndir E-Kitap

436

Hugo Grotıus, Savaş ve Barış Hukuku, e kitap, oku, indir, pdf, 1583-1645 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı düşünür Grotıus, hukuk öğretisiyle ün kazanmıştır. Descartes’ın bilgi alanında gerçekleştirdiği şeyi hukuk alanında yapan düşünür, Aristoteles, Cicero, Jean Bodin gibi kişilerden etkilenmiştir.

Grotius’un görüşleri, düşünceleri, hukuk felsefesine, özellikle uluslararası hukuka katkısı üzerinde, bir Sunuş’un dar sınırları içinde durulamayacağını bilmekteyim. Kaldı ki, kendi düşüncelerini en iyi kendisi anlatabilir. Grotius’un kimi görüşlerini, bugünkü anlayışımız açısından, eskimiş ya da tutucu bulmakta şüphesiz haklı olabiliriz. Ancak, Grotius’un değerini, yaşadığı çağdaki uygulamaları da yansıtan, herkesin benimsemiş olduğu bu gibi görüşere bakarak değil, herkesten ayrıldığı, yenilik ve ilerilik getirdiği, sonraki uygulamalara temel olan düşüncelerine bakarak tartmak gerekir.

Herkesin verdiği sözü özenle yerine getirmesi bir doğal hukuk kuralıdır. Çünki, insanları birbirine bağlıyacak bir yolun bulunması gerekmekteydi; doğaya bundan daha uygun olanı da düşünülemezdi. Sonraları, çeşitli ulusal hukuklar da bu kaynaktan çıkmıştır. Herhangi bir topluluğa katılanlar, bir kişinin ya da birkaç kişinin buyruğu altına geçenler, açıkça ya da var sayılan üstü kapalı [zımnî] bir sözleşme ile, bu toplumun çoğunluğunca, ya da buyurmaya yetkili kılınmış olanlarca kararlaştırılmış şeyleri kabul edeceklerine de söz vermiş olm aktaydılar.

Savaş ve Barış Hukuku PDF

Dosya Boyutu 6 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir