Ruşen Keleş Kentleşme Politikası PDF, E-kitap İndir

5579

Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, pdf, e-kitap, indir, oku, 1932 Tranzon doğumlu yazar, bölge planlaması ve şehircilik üzerine yaptığı araştırmalar ile geni çevrelerce tanınmıştır. Araştırma İnceleme eserlerinin yanı sıra derleme ve çeviri alanlarında da eserler vermiştir. 1971 yılında profesör ünvanı alan Ruşen Keleş’in makaleleri birçok dergi ve gazetede yayımlanmıştır.

“Sağlıksız, düzensiz ve çarpık kentleşme, ülkemizde, olanca hızıyla varlığını sürdürüyor. Kentleşmenin sağladığı yararları ekonomik ve toplumsal kalkınma için bilinçle kullanabilecek ve doğurduğu sorunları yetkiyle çözebilecek uzmanların yetiştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor. 2000 yılında, kentsel nüfusunun oranı % 70’e yaklaşacak olan bir Türkiye’de, kalkınma sorunlarından bir çoğunun çözümü, kuşku yok ki, nüfus artışının ve kentleşmenin denetim altında tutulmasına bağlı kalacaktır. Bu nedenle, kentleşme politikasına ilişkin bilgilerin iyice özümsenmesi, ülke ve dünya koşulları içinde değerlendirilmesi, geleceğin üst düzey yöneticileri için giderek artan bir önem kazanıyor. Yapıtın, bu amaca bir ölçüde olsun katkıda bulunması, yazarını mutlu kılacaktır.” Prof Dr. Ruşen Keleş

Tarımda çağdaş üretim araçlarının kullanılması, makinanın tarıma girmesi, tarımsal üretim sürecinin her aşamasında ilkel yöntemlerin terkedilmesi; buna karşılık,üretimi etkileyen yeni girdilerin artan oranda kullanılması, tarımda çalışmasına gereksinme duyulan insangücü miktarını azaltmaktadır. Kısacası, kapitalistleşmiş tarım işletmeleri, tarımdaki işgücünün azalmasını özendirici etkide bulunmaktadır.

Kentleşme Politikası PDF

Dosya Boyutu 9 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir