Kani Işık Biyolojik Çeşitlilik PDF İndir

152

Kani Işık, Biyoloik Çeşitlilik, pdf, oku, indir, e kitap, Prof. Dr. Kani Işık doktorasını California Üniversitesinde Bitki Genetiği üzerine yapmıştır. Birçok bilimsel ödül alan Işık, bilimsel dergilerde editörlük ve hakemlik görevlerinde de bulunmuştur.

Bir varlık hakkında doğru karar verebilmek için, önce o varlığı tanımak gerekir. Bir varlık canlı da olabilir cansız da. İnsan da olabilir, başka bir canlı türüde.

Yaklaşık 400 milyon yıl önce havadaki oksijen oranı yalnızca %2’ye çıkmıştı. Sonra bu oran gittikçe arttı. Havadaki oksijen ve buna bağlı olarak atmosferin derinliklerinde ozon gazı arttıkça yeryüzüne ulaşan öldürücü ışınlar da azalmaya başladı. Bu olumlu gelişme bitkilerin ve öteki canlıların suların derinliklerinden, önce su yüzeyine sonra sığ sulara, oradan da karalara çıkmasına ortam hazırladı.

Biyolojik Çeşitlilik PDF

Dosya Boyutu 2 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir