Kainatın Sırları, İmam Es-Suyuti, pdf indir e kitap

887

İmam Es-Suyuti, Kainat’ın Sırları, pdf, e kitap, oku, indir, 15. yy.’da yaşamış olan İmam Celaleddin Es-Suyuti devrin önemli alimlerindendir. Çok genç yaşta kendini yetiştiren Es-Suyuti, hadis, tefsir, fıkıh, meani, bedi, beyan, lügat alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle hadis alanında devrin söz sahibi alimleri arasına girmiştir.

İk eserini 17 yaşında yazan Es-Suyuti,  Kur’an-ı Kerim’i 8 yaşındayken hıfzetmiştir. Asıl adı Abdurrahman olup, çok sayıda eser yazmıştır.

“İbn Ebi Hatim ve Kitabu’l-Azamet’te Ebu’ş-Şeyh, Vehb b. Munebbih’in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:
“Muhakkak ki Allah Azze ve Celle arş ve kürsiyi nurundan yaratmıştır. Arş kürsiye bitişiktir. Melekler kürsinin ortasındadır. Şüphesiz arşın etrafında dört nehir vardır; nur ve inciden bir nehir, leza ve ateşten bir nehir, beyaz kardan bir nehir ki gözler ondan dolayı ışıldar ve sudan bir nehir. Melekler bu nehirlerde kıyam halinde Allah Teala’yı teşbih ederler. Arşın bütün mahlukların dilleri kadar Allah Teala’yı teşbih eden dilleri vardır ve Allah Teala’yı bu dillerle zikreder.”32

Kainaıtın Sırları PDF

Dosya Boyutu 7 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir