Kadı Burhaneddin Divanı -Muharrem Ergin – PDF, E-Kitap İndir

3480

Kadı Burhaneddin Divanı, Muharrem Ergin, PDF, Türk dilbilimci ve Türkolog olan Muharrem Ergin’in Kadı Burhaneddin Divanı adlı eseri.

1345’te doğan, 1398’de ölen, devlet adamı, Sivas Hükümdarı, âlim ve şair Kadı Burhaneddinin 1500’e yakın şiirden meydana gelen Türk Dili ve Edebiyatının en kıymetli eserlerinden biri.

“Kadı Burhaneddin Divanı gibi güç ve aynı zamanda büyük hacimli bir metni kusursuz bir şekilde ortaya koyduğumuzu söyleyecek değiliz. Bilâkis, eserde, düzeltmeler cetvelinin dışında da, gözden kaçan bazı hataların, çözülmemiş yerlerin ve hatt a yanlış okımmuş kelimelerin kalmış olabileceğini peşin peşin kabul etmek lâzımdır. Ancak her haliyle bu metnin Kadı Burhaneddinin şimdiye kadar lâyık olduğu şekilde kavranmamış olan hakikî değerini yeter derecede gözler önüne sereceğinden şüphe etmiyoruz.”

Prof, Dr. Muharrem Ergin

Kadı Burhaneddin Divanı PDF

Dosya Boyutu 13 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir