İskandinav Mitleri (Raymond Ian Page) PDF

472

Raymond Ian Pag, İskandinav Mitleri, pdf, indir, oku, e ktap, 1924 doğumlu yazar Ramond Ian Page, Anglo-Sakson İngilteresi ve Viking tarihi uzmanıdır. Aile koşulları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmasına rağmen eğitim hayatını bırakmamış, Kraliyet donanmasını eski bir asker olarak bıraktıktan soran Shehfield Üniversitesine lisans öğrencisi olarak girmiştir. Yazar, Cambridge Üniversitesinde öğretim görevlesi olarak görev yapmıştır.

Varlığını günümüze dek koruyabilmiş kayıtlara göre, İskandinavlar pek çok tanrıya ve tanrıçaya sahiptiler. Bunlar arasında, muhteşem okçu, kayak şampiyonu ve savaşçı tanrı Ull ile “özel anlaşmaların ve erkeklerle kadınların birbirlerine verdikleri sözlerin kaydını tutan… ve bu anlaşmaları bozanlardan ya da sözlerinden dönenlerden intikam alan” tanrıça Var gibi bazı simalar hakkında, bugün elimizde çok az bilgi bulunmaktadır.

Odin, dostu Bragi’ye dışarıdaki gürültünün sebebini sorar. Bragi, gürültünün sebebini Baldr’ın eve dönüyor olmasına yorar. Odin ona saçmalamamasını söyler; besbellidir ki bu gürültünün sebebi kral Eric ve beraberindeki ölü savaşçılarıdır. Odin, en büyük iki şampiyonunu, kralı ve beraberindekileri karşılamaları için yollar. Bu iki şampiyondan biri, yiğit ama biraz kıt beyinli olan Sigmund, Odin’e neden başkasını değil de özellikle Eric’i beklediğini sorar. Odin sabırla Eric’in büyük bir savaşçı olduğunu anlatır. – alıntı

İskandinav Mitleri PDF

Dosya Boyutu 11 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir