Hz Ebu Bekir Dönemi Devlet Bürokrasisi (Kenan Eceoğlu) PDF

315

Kenan Eceoğlu, Hz. Ebû Bekir Dönemi Devlet Bürokrasisi, pdf, oku, e kitap, indir, bu kitap, “Hz. Ebû Bekir Dönemi Devlet Bürokrasisi” adlı yüksek
lisans tezinin gözden geçirilmiş yayım halidir.

Bir giriş ve üç bölüm halinde ele aldığımız bu çalışmanın ilk bölümünde Hz. Ebû Bekir’in merkezi kadroda görevlendirdiği kişiler üzerinde durduk. İkinci bölümde ise mali bürokrasiye dokunan boyutuyla beytülmal ve zekât amillerini inceledik. Üçüncü ve son bölümde ise devletin güvenliğini sağlayan, fetih hareketlerini yöneten ve yönlendiren askeri bürokrasiye değindik.
K. Eceoğlu

“Hz. Ebû Bekir döneminde cereyan eden olayları ve bu olayların
başrolündeki aktörleri ele almış olmamız günümüzde yapılmış birçok
çalışmadan yararlanmamıza olanak tanımıştır. Özellikle sahabelerin
detaylı bir şekilde analiz edilmesine yardımcı olan eserler konumuz
açısından ayrıca bir öneme sahiptir.” Alıntı

Hz Ebu Bekir Dönemi Devlet Bürokrasisi PDF

Dosya Boyutu 3 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir