Hilmi Ziya Ülken Genel Felsefe Dersleri PDF

1566

Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, Pdf, indir, oku, e kitap, 1901 İstanbul doğum yazar, felsefeci ve sosyolog Ülken, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesinde etkisi olmuş önemli düşünürler arasında yer almaktadır. Felsefe ve sosyoloji alanında birçok çalışmaya imza atan yazar ve düşünür Hilmi Ziya Ülken’in Posta ve Yarım Adam adlı romanları da vardır.

Bu kitabın okuru olacak gençlerin, felsefeyi böyle bir yöntemle ve böyle bir perspektifle öğrenmelerinin; ya da öğrenmiş oldukları bazı konuları yeni bir ışık altında, bütünsellikleri içinde görmelerinin çok yararlı olacağına inanıyorum. – F. Akatlı

Platon diyalektiğinin bu şekli kendinden sonra bütün eleştilerine rağmen Aristo’yu, fakat özellikle Proclos’u, Heron’u, Theon’u, Euklides’i etkilemiştir. Ortaçağda müziğe ait gerilme-genişleme Dyade’ı fikri, remissio-intenlio halinde felsefeye girdi. Fakat buradan çıkarılan sonuç, daima çift kutbun belirsizliğine sayıyı, Bir’i uygulamak suretiyle Platon’un kullandığı metoddur.

Felsefe Dersleri PDF İndir

Dosya Boyutu 12 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir