Garipname, Aşık Paşa – PDF İndir, PDF Oku

3574

Graipname 13. yy.’da Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında yazılmış olup, Türk Edebiyatının en değerli eserlerinden biridir. Anadolu türkçesinde yazılış olup 13. yy’ın en büyük mesnevisidir. Türk hayatını ve yaşayışını en iyi şekilde yansıtmış, Nasihat Edebiyatının içerisinde önemli bir yer almıştır.

Prof. Dr. Kemal YAVUZ tarafından hazırlanmıştır

“Dîn kılıçın ellerine aldılar / Tañrı’ya düpdüz tevekkül kıldılar Ol kılıçı saldılar kâfirlere / Müdde‘îye düşmana münkirlere Her ki gelüp ol müsülmân olmadı / Ol kılıçdan bir dem amân bulmadı 33”

Dosya Boyutu 1 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir