Cengiz Özakıncı İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü PDF

225

Cengiz Özakıncı, İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü, PDF, oku, e kitap, indir, 1954 doğumlu araştırmacı yazar Özakıncı’nın ilk kitabı olan Marksist Açıdan Kemalist Devrim 1979 yılında yayımlanmıştır. İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü adlı kitabı ise 2000 yılında yayımlanmıştır.

Gerçektende düşüngüler (ideolojiler), olgular, ilkeler, kişiler yada kurumlar için ilerici yada gerici gibi nitelemelerde bulunurken, onların ortaya çıktıkları dönemin koşullarını gözden uzak tutmamamız gerekir. ilericilik, tutuculuk, gericilik gibi kavramlar, içinde yaşanılan topluma ve o toplumun içerisinden geçtiği sürece bakılarak yerli yerinde kullanılması gereken toplum bilimsel kavramlardır.

Bilim Tarihçisi Thomas Khun, tarihdeki önemli bilimsel buluşları irdelerken, bu buluşların yapıldıkları dönemde yaşayan bilginlerce kolay benimsenmediği göstermiştir.

İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü PDF

Dosya Boyutu 24 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir