Candide Yada İyimserlik (Voltaire) PDF, e kitap

401

Voltaire, Candide ya da iyimserlik, tam adı François Marie Arouet olan ve Voltaire takma ismiyle bütün dünyaca tanınan yazar, filozof ve düşünür. Fransız devrimine fikirleri ile büyük katkı sağlamış olan Voltaire aynı zamanda din ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucularından biri olmuştur. Oldukça üretken bir yazar olan Voltaire, oyun ve şiir alanlarında da birçok esere imza atmıştır.

Voltaire deyince, akla Candide’i gelir başta. XVII. yüzyılda yaşamış Alman filozofu Leibniz’in, insanı gerçekten güldüren bir düşüncesi vardır: “Olabilecek dünyaların en yetkininde yaşıyoruz; dünyamızda her şey en iyidir” der bu filozof Voltaire Candide’de, işte Leibniz’in bu iyimserliğiyle alayeder. Romanın, başka bir deyişle felsefi öykünün baş kahramanı Candide, sözlük anlamını canlandıran, açık yürekli, budalamsı bir kişidir; eskilerin “safderun” dedikleri, Leibniz’in bu iyimserliğine inanmış bön bir delikanlıdır. Server Tanili

Candide, bu yeryüzü cennetinden kovulduktan sonra, bir ağlayarak, bir gözlerini göğe kaldırarak ve çoğu kez baron kızlarının en güzelini barın- dıran şatoların bu en güzeline dönüp dönüp bakarak, nereye gittiğini bilmeden yürüdü, yürüdü, yürüdü … Tarlaların ortasında, iki saban izi arasında aç susuz yattı. Kar, lapa lapa yağıyordu. Candide, ertesi günü soğuktan donmuş, beş parasız, açlıktan ve yorgunluktan bitkin, sürüklene sürüklene Valdberghoff-tranbk-dikdorff dedikleri komşu kente vardı. – alıntı

Candide Yada İyimserlik PDF

Dosya Boyutu 7 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir