Alternatif Hadis Metodolojisi (M. Hayri Kırbaşoğlu) PDF, e kitap

539

M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, e kitap, indir, pdf, yazar, akademisyen ve ilahiyat profesörü Kırbaşoğlu 1954 Manisa doğumludur. Ashabu’l Hadis’e Göre Allah’ın Sıfatları Problemi tezi ile 1983 yılında doktorasını tamamlayan akademisyen yazar araştırma-inceleme, derleme alanlarında eserler vermiş ve birçok çeviriye imza atmıştır.

Önceki çalışmalarımız gibi Alternatif Hadis Metodolojisi de, sadece akademisyenleri değil, bütün müslümanları yakından ilgilendiren varoluşsal bir mesele üzerindeki görüş, mülahaza, mütalaa ve eleştirilerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla kaleme aldığımız bir teklif/öneridir. Yine öncekiler gibi bu çalışmada da sadece bilimsel literatür taramasıyla yetinilmeyerek, popüler yayınlardan seçilen örneklerle de, çalışmanın bir yandan zenginleştirilmesi, diğer yandan da ağır akademik uslubun hafifletilmesi amaçlanmıştır. M. Hayri Kırbaşoğlu

“Hadis ehlinin, nakli bilgi dışındaki bilgilere pek iltifat etmemelerinin tabii sonucu olarak, kendi dönemlerinde mevcut çeşitli ilim dalları, mesela genel tarih, genel coğrafya, matematik, fizik, tıp, mantık, felsefe vb. hakkında elementer düzeyde dahi, bilgi sahibi oldukları son derece şüphelidir. Hele spekülatif ve soyut bir mahiyette olan mantık ve felsefeye ilgi duymaları bile söz konusu olmamıştır. Genel kültür düzeyleri ve zihniyetieri bu seviyede seyreden muhaddislerin, hadislerin sahihini sakiminden ayırınada ne derece başarılı olabileceklerini tahmin etmek zor değildir.” – alıntı

Alternatif Hadis Metodolojisi PDF

Dosya Boyutu 10 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir