Ahmet Cevdet Paşa Peygamberler ve Halifeler Tarihi (Cilt 1) PDF

2683

Ahmet Cevdet Paşa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi 1. Cilt, pdf, indir, oku, Türk Devlet ve Bilimadamı Ahmet Cevdet Paşa aynı zamanda, tarihçi, hukukçu ve şairdir. 19. yy.’da Osmanlı’da yetişmiştir. 1882 Bulgaristan Lofça doğumludur. 1895 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

“İsmail (a.s.) Yemen kabilelerine ve Amâlika’ya peygamber oldu. Ki o zaman Amâlika kabileleri Arap yarımadası’nın Şam taraflarında yaşıyorlardı. Sonra Hz. İsmail’in oğulları, torunları çoğaldı. Etrafa yayıldı. Nereye vardılarsa üstün geldiler. Amâlika’yı o memleketten sürüp çıkardılar. Hz. İbrahim ölünce yerine İshak (a.s.) geçti. O’nun iki oğlu oldu.
Biri “Ays” öteki “Yakub”du. Ays, amcası İsmail (a.s.)’ın kızını aldı. Ondan çok çocuğu oldu. Onlar da çoğaldılar. Şâm tarafına sahip oldular.
Hz. Yakub ise babası İshak (a.s.) ölünce, yerine geçti. Peygamber
oldu. Babasının yurdu Ken’ân ilinde kaldı. Burada çocuk ve torunları
çoğaldı. Yakub (a.s.) ın takılmış adı “İsrail” di. Bu yüzden oğullarına
ve torunlarına “İsrailoğulları” denildi.”

2. Cildi buradan indireilirsiniz CİLD 2

Peygamberler ve Halifeler Tarihi Cilt 1 PDF

Dosya Boyutu 3 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir